Stacks Image 16
Psychotherapie Sigrid

Mijn naam is Sigrid Claes.

Ik studeerde in 1996 af als Klinisch psychologe voor volwassenen. Intussen heb ik 20 jaar ervaring, vooral in rouwbegeleiding en het omgaan met een chronische ziekte.
Ik heb na mijn universitaire studies nog verschillende opleidingen gevolgd en ben systeemtherapeut.
Dat betekent dat ik het individu steeds bekijk in zijn of haar context van de familie, vrienden en collega's.Als je worstelt met een van onderstaande thema’s, ga ik graag met je aan de slag :

  • Omgaan met verlies en rouw :  iemand verliezen die erg dicht bij je stond is erg zwaar. Het vergt vaak veel energie van je en kan erg lang duren. Overeind blijven in dit rouwproces en de andere taken, die van je verwacht worden blijven opnemen, is niet altijd vanzelfsprekend.
  • Verlatingsangst/bindingsangst :  een relatie aangaan is niet altijd gemakkelijk. Soms heb je kwetsuren in vroegere relaties opgelopen die ervoor zorgen dat je het moeilijk krijgt om een relatie aan te gaan of om je staande te houden in je huidige relatie. Ook hechtingspatronen met je gezin van herkomst kunnen aan de bron liggen van deze  moeilijkheden.
  • Assertiviteit/zelfvertrouwen : durven opkomen voor jezelf in relatie met je partner, vrienden, familie, collega’s is een vaak terugkomend thema in gesprekken. Werken aan assertiviteit kan je zelfvertrouwen versterken en omgekeerd.
  • Omgaan met een chronische ziekte (kanker, diabetes, COPD, …) : kan een zeer belastende factor in je leven zijn, die je draagkracht op de proef stelt. Er is niet altijd begrip vanuit je omgeving wat het extra moeilijk maakt.
  • Angst :  Vele mensen gaan gebukt onder angst in allerlei uitingsvormen. Angst om ziek te worden, angst voor sociale contacten, … Angst wordt vaak veroorzaakt door een gedachtenpatroon dat de angst veroorzaakt of versterkt. Door te leren je gedachten bij te sturen, kan je angst in je leven zelf verminderen.
  • Stress/psychosomatische klachten/hyperventilatie/slaapproblemen : deze problemen hangen vaak erg samen. Samen gaan we op zoek naar wat de stressbronnen in jouw leven zijn en hoe deze aangepakt kunnen worden om met meer innerlijke rust door het leven te kunnen gaan.
  • De lat te hoog leggen voor jezelf/perfectionisme : vaak veroorzaken deze factoren een hele hoop stress. Door wat minder streng te zijn voor jezelf, kan je deze verlagen.


Erkenningsnummer Psychologencommissie : 732103659
Visumnummer : 260706

Contactgegevens :

sigridclaes73@gmail.com
0486/306125